počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 7
Dnes: 2146
Týden: 2146
Celkem: 6546719
Počet kliků: 49176704

Odstoupení od KS


 FORMULÁŘE

Na této stránce naleznete vzorové formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy nebo pro uplatnění práva z vadného plnění.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Primakauf, Jaroslav Ženíšek, Svatoslavova 35, Praha 4, 140 00

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

...............................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

___ . ___ . _____

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

Oznámení o uplatnění práva z vadného plnění

Adresát
Primakauf, Jaroslav Ženíšek, Svatoslavova 35, Praha 4, 140 00

Oznamuji, že tímto uplatňuji právo z vadného plnění:

Výrobek: ..........................................................

Popis závady: ...............................................................

V případě, že výrobek nepůjde opravit, žádám výměnu (*) / vrácení peněz (*) na bankovní účet _________________/_____

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

___ . ___ . _____

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

     Připomínáme, že uplatnit právo z vadného plnění lze jen u výrobku, který vykazoval závadu v okamžiku převzetí a kdy byla závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem a naopak nelze u výrobku, který je poškozen působením živelnými událostmi, nesprávným používáním, opotřebením, použitím s neoriginálním příslušenstvím, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, vniknutí cizích látek (prach, voda, atd.) opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými pro Českou republiku. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce zboží uzná právo z vadného plnění jako oprávněné a na místě vyřídí. Není-li možné vyřídit ihned, přijme zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude právo buďto uznáno za oprávněné, nebo bude odmítnuto jako nedůvodné a zboží bude vráceno Kupujícímu. Záruka na funkci není poskytována.
Vždy nezapomeňte přiložit paragon nebo fakturu, která slouží jako potvrzení nákupu.